Blaž Tesovnik, dr. dent. med.

"...MALENKOSTI so tiste, ki naredijo stvari POPOLNE, POPOLNOST sama pa ni MALENKOST..."

Celosten stomatološki pregled

Stomatološki pregled pri nas zajema:

 

Stomatološki pregled

Stomatološki pregled

-usmerjeno stomatološko in medicinsko anamnezo

-intraoralni in ekstraoralni pregled glave in vratu

-meritev holesterola in glukoze

-podroben pregled in zapis zobnega statusa z meritvami vitalitete vseh zob

-podroben pregled in zapis statusa obzobnih tkiv

-obarvanje zobnih oblog z barvilom

-izdelava natančnega načrta stomatološkega zdravljenja in prehoda v fazo vzdrževanja

                                        -izdaja pisnega izvida o trenutenm stanju z mnenjem za stomatološko rehabilitacijo